Jane Austen Kitapları Okuma Sırası – Yayımlanma Sıralarına Göre

Jane Austen Kitapları - Yayımlanma Sıralarına Göre

Jane Austen kitapları okuma sırası arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazıda hem kitap okuma sırasını verecek hem de kitapların edebi önemlerinden bahsedeceğiz.

Jane Austen Kitapları Okuma Sırası

Aşağıda yazarın her bir kitabını, edebi önemini ve konusunu bulabilirisiniz.

Akıl ve Tutku (1811) – Jane Austen

Akıl ve Tutku

Akıl ve Tutku, Jane Austen’ın ilk yayımlanan romanı. Bu eser, Austen’ın karakter analizi, toplumsal eleştiri ve kadınların duygusal dünyalarını ustalıkla işlediği önemli bir klasik olarak kabul edilir. Austen, romanın iki ana karakteri olan Elinor ve Marianne Dashwood kardeşleri kullanarak “akıl” ve “tutku” temalarını inceler. Elinor sağduyuyu, mantığı ve duygusal kontrolü temsil ederken, Marianne tutkuyu, duygusallığı ve romantik idealleri temsil eder.

Jane Austen, İngiliz toplumunun sınıf yapısını, evlilik beklentilerini ve kadınların ekonomik bağımlılığını eleştirir. Roman, kadınların sosyal ve ekonomik güvencelerinin çoğunlukla evlilikle sağlanabildiği bir dönemde geçer. Dashwood kardeşlerin miraslarını kaybetmeleri ve evlilik yoluyla sosyal statülerini yeniden kazanmaya çalışmaları, dönemin sosyal yapısını yansıtır. Austen, dönemin romantik akımının aksine, gerçekçi bir anlatım tarzı benimser. Karakterler ve olaylar, dönemin sosyal gerçeklerine uygun bir şekilde tasvir edilir.

Roman, Dashwood ailesinin üç kız kardeşi olan Elinor, Marianne ve Margaret’ın yaşadığı mali sıkıntılar ve duygusal çalkantıları anlatır. Babalarının ölümü üzerine, üvey kardeşleri John Dashwood’un cimriliği nedeniyle anneleriyle birlikte daha mütevazı bir yaşam sürmek zorunda kalırlar. Elinor Dashwood, aklı başında, mantıklı ve duygusal olarak kontrollü bir karakterdir ve ailesinin zor durumlar karşısında ayakta kalmasına yardımcı olur. Marianne Dashwood ise duygusal, tutkulu ve romantiktir; aşkı ve hayal kırıklığını derinlemesine yaşar.

Jane Austen’ın esprili ve ironik anlatımı, romanın eleştirel tonunu yumuşatır ve okuyucuyu eğlendirir. Karakterlerin ve olayların mizahi bir dille ele alınması, romanın okunabilirliğini artırır. Roman boyunca, Elinor ve Marianne farklı romantik ilişkiler ve hayal kırıklıkları yaşarlar. Elinor’un mantıklı yaklaşımı ile Marianne’in duygusal patlamaları arasındaki denge, romanın ana temalarını oluşturur. Sonunda, her iki kız kardeş de aşk ve mantık arasındaki dengeyi bulmayı öğrenir. Akıl ve Tutku, Jane Austen’ın toplumsal eleştirisi, karakter gelişimi ve ince mizahı ile edebi dünyada önemli bir yer edinmiştir.Gurur ve Önyargı (1813)

Gurur ve Önyargı
Gurur ve Önyargı

En sevilen ve ünlü Jane Austen kitabı olarak akla ilk Gurur ve Önyargı gelir. İlk olarak 1813 yılında yayımlanan bu roman, aşk, sınıf farkları ve bireysel gelişim temalarını işleyerek hem döneminin toplumsal yapısını eleştirir hem de romantik ilişkilerin dinamiklerini irdeler.

Edebi Önemi:

 1. Toplumsal Eleştiri: Jane Austen, eserlerinde 19. yüzyıl İngiltere’sinin sosyal yapısını ve sınıf farklılıklarını ustalıkla eleştirir. Gurur ve Önyargı da bu eleştirinin önemli bir örneğidir. Austen, dönemin evlilik anlayışını ve kadınların toplumsal rollerini sorgular.
 2. Karakter Gelişimi: Austen, karakterlerinin derinlemesine gelişimini ve değişimini yansıtarak okuyucunun empati kurmasını sağlar. Elizabeth Bennet ve Mr. Darcy’nin karakter gelişimi, romanın en dikkat çekici unsurlarından biridir.
 3. İnce Mizah ve İroni: Austen’in kendine özgü mizahı ve ironisi, eserlerini benzersiz kılar. Gurur ve Önyargı‘da, karakterlerin zayıflıkları ve toplumsal saçmalıklar incelikle ele alınır.
 4. Romanın Yapısı ve Tarzı: Austen’ın yalın ve etkili anlatım tarzı, okuyucuyu hemen içine çeker. Romanın diyalogları ve anlatımı, edebi açıdan yüksek bir kaliteye sahiptir.

Konusu:

Gurur ve Önyargı, beş kız kardeşin (Bennet ailesinin) hayatını ve özellikle Elizabeth Bennet ile Fitzwilliam Darcy arasındaki ilişkiyi merkezine alır. Romanda, Elizabeth’in Darcy’nin ilk evlilik teklifini reddetmesi ve zamanla aralarındaki yanlış anlamaların, gururun ve önyargıların çözülmesi anlatılır.

Roman, karakterlerin ilişkilerinin yanı sıra dönemin evlilik beklentilerini ve toplumsal normları eleştirir. Elizabeth ve Darcy’nin ilişkisi, önyargıları aşmanın ve gerçek sevginin önemini vurgular. Austen, roman boyunca mizahi ve eleştirel bir dil kullanarak, okuru hem eğlendirir hem de düşündürür.

Gurur ve Önyargı, edebi değeri ve evrensel temaları nedeniyle klasikler arasında yer alır ve günümüzde de geniş bir okuyucu kitlesi tarafından ilgiyle okunmaya devam eder.

Mansfield Park (1814)

Mansfield Park, Jane Austen’in 1814 yılında yayımlanan romanıdır. Bu eser, Austen’in karakter analizi, toplumsal normlar ve ahlaki değerler üzerine derinlemesine bir çalışma olarak öne çıkar.

Romanın ana karakteri Fanny Price, ailesinin maddi zorlukları nedeniyle Mansfield Park’a dayısının yanına gönderilmiş bir kız çocuğudur. Fanny’nin hikayesi, sosyal sınıfın ve ahlaki değerlerin sıkıntılı dünyasını keşfetmesi üzerine odaklanır. Austen, romanında dönemin toplumsal yapısını ve ahlaki değerlerini eleştirirken, karakterlerin içsel çatışmalarını ve gelişimlerini inceler.

Edebi Önemi:

 1. Karakter Gelişimi ve İçsel Çatışmalar: Austen, Fanny Price’ın içsel dünyasını derinlemesine inceler ve onun ahlaki ve duygusal gelişimini çeşitli olaylar ve ilişkilerle şekillendirir. Fanny’nin karakteri, roman boyunca toplumsal beklentilerle kendi içsel değerleri arasındaki çatışmayı gösterir.
 2. Toplumsal Eleştiri: Roman, dönemin İngiliz toplumunun sosyal sınıf yapılarını ve bu yapıların bireyler üzerindeki etkilerini eleştirir. Mansfield Park, özellikle aristokratik çevrelerin yaşam tarzı ve ahlaki tutumları üzerine bir gözlem sunar.
 3. Aile İlişkileri ve Dinamikleri: Fanny’nin dayısı Sir Thomas Bertram ve diğer aile üyeleriyle ilişkileri, ailenin güç dinamiklerini ve bireylerin içsel mücadelelerini açığa çıkarır. Aile bağları ve sorumluluklarının romanın temelini oluşturur.
 4. Aşk ve Evlilik: Roman, Fanny’nin romantik hayatını ve evlilik beklentilerini inceler. Austen, karakterlerin aşk ve evlilik konularında karşılaştıkları zorlukları ve seçimleri detaylı bir şekilde ele alır.

Mansfield Park, Jane Austen’ın sosyal eleştiri, karakter gelişimi ve dönemin ahlaki değerleri üzerine yaptığı derinlemesine çalışmalarla edebi dünyada önemli bir yere sahiptir. Roman, yazarın üslubunu ve edebi yeteneğini gösteren bir başyapıttır ve günümüzde hala okuyucular tarafından ilgiyle okunmaktadır.Emma (1815)

Emma

Emma, dönemin İngiliz toplumunun sosyal yapısını, evlilik beklentilerini ve kişisel gelişimi incelikli bir şekilde ele alındığı bir roman

Romanın baş karakteri Emma Woodhouse, zengin bir ailenin kızıdır ve Highbury adlı küçük bir kasabada yaşar. Emma, çevresindeki insanların duygusal ilişkilerine müdahale etmeye meraklı biridir ve kendini bir nevi evlilik kuponu olarak görmektedir. Ancak kendi aşk hayatıyla ilgili kör noktaları vardır ve bazı kararlarında hatalı olabilir. Emma’nın öyküsü, kendi hatalarını anlaması ve başkalarının mutluluğuna gerçek anlamda katkıda bulunabilmesi üzerine odaklanır.

Edebi Önemi:

 1. Karakter Gelişimi ve Öğrenme Süreci: Austen, Emma’nın karakter gelişimini ustalıkla işler. Emma, hikaye boyunca kendi hatalarından ders çıkartarak olgunlaşır ve içsel bir dönüşüm geçirir. Bu karakter gelişimi, romanın temel dinamiğini oluşturur.
 2. Toplumsal Eleştiri ve Mizahi Yaklaşım: Emma, dönemin İngiliz toplumunun sosyal yapısını ve evlilik beklentilerini hicivli bir dille eleştirir. Austen’in eserlerinde olduğu gibi, Emma da toplumsal normların absürtlüklerini ve kişisel ilişkilerin karmaşıklıklarını inceler.
 3. Romantizm ve İlişkiler: Roman, Emma’nın çeşitli karakterlerle olan ilişkilerini ve romantik hayatını merkeze alır. Austen, karakterler arasındaki ilişkilerde duygusal ve entelektüel çatışmaları detaylı bir şekilde işler.
 4. Anlatım Tekniği ve Dil: Austen, Emma’da da kendine özgü mizahi ve incelikli anlatımını sürdürür. Karakterlerin diyalogları ve olayların işlenişi, yazarın edebi ustalığını gösterir.

Emma, Jane Austen’ın edebi yeteneğinin zirve noktalarından biridir ve yazarın toplumsal eleştiri ve karakter çözümlemelerindeki ustalığını gösterir. Roman, hem zamanının hem de günümüzün okuyucuları tarafından ilgiyle okunan, klasikleşmiş bir eserdir.

İkna (1817)

İkna

İkna Jane Austen’ın son tamamlanan romanıdır. Bu eser, aşk, pişmanlık ve ikna temasını işleyerek Austen’ın edebi yeteneğinin olgunluğunu gösterir.

Romanın ana karakteri Anne Elliot, genç yaşta yaptığı bir hata sonucunda, ailesinin telkinleriyle aşkından vazgeçmek zorunda kalmıştır. Yıllar sonra, eski aşkı Kaptan Wentworth ile yeniden karşılaşır. Anne, Wentworth’un kalbindeki yerini yeniden kazanmak için mücadele ederken, kendi içsel gücünü ve özgüvenini yeniden keşfeder.

Edebi Önemi:

 1. Karakter Gelişimi ve İçsel Yolculuk: Austen, Anne Elliot’ın karakter gelişimini ve içsel dönüşümünü derinlemesine inceler. Anne, geçmiş hatalarından ders alarak ve duygusal olgunluğunu kazanarak okuyucunun sempatisini kazanır.
 2. Aşk ve Pişmanlık: Roman, Anne’in gençlik aşkıyla tekrar bir araya gelmesi üzerinden aşkın karmaşıklıklarını ve pişmanlığın derinliğini işler. Austen, romantizm ve duygusal bağların karmaşıklığını hassas bir şekilde anlatır.
 3. Toplumsal Eleştiri ve Normlar: İkna, dönemin toplumsal normları ve evlilik beklentilerini eleştiren bir perspektif sunar. Austen, karakterler arasındaki sosyal sınıf farklılıklarını ve bu farklılıkların insan ilişkileri üzerindeki etkilerini inceler.
 4. Anlatım Tekniği ve Dil: Austen’ın mizahi ve incelikli anlatımı, İkna‘da da kendini gösterir. Karakterlerin diyalogları ve olayların işlenişi, yazarın edebi ustalığını ve döneminin sosyal dokusunu yansıtır.

İkna, Jane Austen’ın edebi yeteneğinin zirve noktalarından biridir ve yazarın insan doğası, aşk ve toplumsal ilişkiler üzerine derin kavrayışını gösterir. Roman, Austen’ın diğer eserleri gibi döneminin toplumsal yapısını ve bireylerin iç dünyalarını incelerken, okuyucuyu etkileyici bir yolculuğa çıkarır.Northanger Manastırı (1817)

Northanger Manastırı

Northanger Manastırı, Jane Austen’ın ölümünden sonra ilk kez basılan roman. Austen bu eseri edebi kariyerinin erken dönemlerinde yazsa da ancak ölümünden sonra yayınlanmıştır.

Romanın ana karakteri Catherine Morland, genç ve hayalperest bir kızdır. Bath şehrine gittiğinde, hayal dünyasının gerçek dünya ile nasıl çarpıştığını keşfeder. Catherine, Northanger Kalesi’ni ziyaret ettiğinde, roman kahramanlarının hayatlarına dair gerilim dolu hayaller kurar.

Edebi Önemi:

 • Parodi ve Mizahi Yaklaşım: Austen, romanında gotik romanların popüler olduğu dönemin edebi konvansiyonlarıyla dalga geçer. Catherine’nin hayal dünyası ve kale içindeki gerilim dolu maceraları, Austen’ın mizahi anlatımının bir parçasıdır.
 • Karakter Gelişimi ve Gençlik Teme: Catherine Morland’ın gençlik halleri ve hayal dünyası, romanın temelini oluşturur. Austen, genç bir kızın büyüme sürecini ve gerçek dünya ile hayal dünyası arasındaki çatışmayı ustalıkla işler.
 • Toplumsal Eleştiri: Roman, dönemin İngiliz toplumunun sosyal normlarını ve genç kızların evlilik beklentilerini eleştirir. Austen, Catherine’nin çevresindeki insanların yüzeysel davranışlarını ve sosyal hiyerarşiyi gözlemleyerek toplumsal eleştirilerini sunar.
 • Anlatım Tekniği ve Dil: Austen’in esprili ve incelikli anlatımı, Northanger Abbey’de de kendini gösterir. Karakterler arasındaki diyaloglar ve olayların işlenişi, yazarın edebi yeteneğini ve döneminin sosyal dokusunu yansıtır.

Northanger Manastırı, Jane Austen’ın erken dönem eserlerinden biri olmasına rağmen, yazarın karakter analizi ve toplumsal eleştirisi konusundaki ustalığını gösterir. Roman, hem gotik edebiyatın hem de dönemin toplumsal yapısının hicivli bir gözlemi olarak okuyucuları eğlendirirken düşündürür.

Sandition (1817)

Sanditon, Jane Austen’ın tamamlayamadan bıraktığı son romanıdır. 1817 yılında yazmaya başladığı ve on bir bölüm ilerlediği bu eser, Austen’ın diğer romanlarından farklı olarak tamamlanmamış bir şekilde kaldı.

Konu:

Sanditon, deniz kenarındaki küçük bir sahil kasabası olan Sanditon’ın etrafında döner. Roman, kasabanın gelişen turistik ve sağlık turizmi potansiyelini keşfetme girişimlerine odaklanır. Başlangıçta çeşitli karakterler ve kasaba halkı arasındaki etkileşimler üzerine kurulmuş bir hikaye sunar.

Edebi Önemi:

 • Yarım Kalmış Roman Olarak Değerlendirme: “Sanditon”, Jane Austen’in ölümünden önce tamamlanamamış bir eser olması nedeniyle, yarım kalmış bir roman olarak kabul edilir. Austen’in son dönem eserlerinden biri olarak, yazarın edebi stilinin ve karakter yaratım yeteneğinin gelişimini gözlemleme şansı sunar.
 • Toplumsal Gözlem ve Eleştiri: Roman, dönemin toplumsal yapısını ve değişen sosyal dinamikleri ele alır. Austen, kasaba yaşamının yükselen moda ve sağlık endüstrisiyle nasıl değiştiğini ve bu değişimin toplum üzerindeki etkilerini inceler.
 • Karakterizasyon ve Komedi Unsurları: Austen’ın karakter analizi ve mizahi anlatımı, Sanditon’da da kendini gösterir. Karakterlerin çeşitliliği ve aralarındaki ilişkiler, yazarın toplumsal gözlem yeteneğini ve edebi ustalığını sergiler.

Jane Austen’ın Sanditon‘u, yarım kalmış olmasına rağmen, yazarın son dönem eserlerinden biri olarak edebi dünyada önemli bir yer tutar. Roman, Austen’ın toplumsal eleştiri ve karakter gelişimi konusundaki yeteneğini yansıtırken, okurlara döneminin sosyal dokusunu keşfetme fırsatı sunar.Leydi Susan (1871)

Leydi Susan

Leydi Susan, Jane Austen kitapları arasından epistoler, yani mektuplardan oluşmasıyla ayrılır. Kitap, ölümünden sonra 1871 yılında ilk kez basılmıştır. Bu eser, Austen’ın diğer romanlarından farklı olarak mektuplar aracılığıyla anlatılan bir hikayeye sahiptir.

Romanın ana karakteri olan Leydi Susan Vernon, genç dul bir kadındır ve toplumsal normlara meydan okuyan bir kişiliğe sahiptir. Kendi çıkarları için etrafındaki insanları manipüle eder ve romantik entrikalar çevirir. Leydi Susan’ın hikayesi, onun entrikalarını ve ilişkilerini gözlemleyen çeşitli karakterlerin mektupları aracılığıyla aktarılır.

Edebi Önemi:

 • Epistoler Roman Tarzı: Leydi Susan, Austen’ın epistoler bir formatta yazdığı tek romanıdır. Karakterlerin mektupları aracılığıyla anlatılan bu hikaye, döneminde pek çok romanın aksine farklı bir anlatım tarzı sunar.
 • Karakter Analizi ve Toplumsal Eleştiri: Austen, Leydi Susan aracılığıyla dönemin toplumsal normlarını ve kadınların sosyal sınırlarını sorgular. Leydi Susan, geleneksel kadın rollerine meydan okuyan bir karakter olarak karşımıza çıkar.
 • Romantik İntrikalar ve Mizah: Roman, Leydi Susan’ın romantik entrikalarını ve manipülatif davranışlarını incelerken, Austen’in mizahi ve hicivli üslubunu sergiler. Karakterlerin mektuplarında yansıtılan olaylar, okuyucuyu eğlendirirken düşündürür.
 • Austen’ın Erken Dönem Eserleri: Leydi Susan, Austen’ın gençlik döneminde yazdığı eserlerden biridir ve yazarın edebi yeteneğinin gelişimini gözler önüne serer. Roman, Austen’ın karakter analizi ve toplumsal eleştiri konularındaki başarısını yansıtır.

Jane Austen’ın Leydi Susan’ı, yazarın diğer romanlarından farklı bir tarzda yazılmış olmasına rağmen, onun edebi ustalığını ve toplumsal gözlem yeteneğini ortaya koymasıyla edebi dünyada önemli bir yer tutar.

Türkçe Kitap Adları

 • Akıl ve Tutku (1811)
 • Gurur ve Önyargı (1813)
 • Mansfield Park (1814)
 • Emma (1815)
 • İkna (1817)
 • Northanger Manastırı (1817)
 • Sandition (1817)
 • Leydi Susan (1871 – Yarım kaldı)

İngilizce Kitap Adları

 • Sense and Sensibility (1811)
 • Pride and Prejudice (1813)
 • Mansfield Park (1814)
 • Emma (1815)
 • Persuasion (1817)
 • Northanger Abbey (1817)
 • Sandition (1817)
 • Lady Susan (1871)


Merve Özcan

Çevirmen, SEO'CU, eski editör. Çokbilmiş. Kedisever. Usta geyikçi. Muzip. Meraklı. Geveze. Çocuk ruhlu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site reCAPTCHA korumasındadır. Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.

Bu yazılara da bakın